phone

00201223344078 مصر
09173777750 ایران

ARABNAY logo
سازهایی که در این سایت عرضه میشوند کاملا حرفه ای بوده و از بهترین نوع گیاه نی موجود در مصر تهیه و ساخته شده اند وبدون درجه بندی و قابل استفاده حرفه ایها و مبتدیان میباشند.این سازها قبلا توسط سازنده روغن کاری و تست شده اند.در ضمن بخاطر نو بودن سازها نوازنده هرچه بیشتر با انها کار کند صدایشان روز به روز بهتر خواهد شد
image1 image2 image3 image4